دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

بنا به اعلام معاونت پزوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ، در نظر است پنجمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی ، همزمان با سالروز تاسیس دانشگاه ، در روز 31 اردیبهشت ماه سال 1396 بصورت ملی برگزار می گردد .
استادان ، دانشجویان و دانش آموختگان گرامی میتوانند جهت اطلاع از جزییات و شرایط ثبت نام در این جشنواره به حوزه پژوهش و فن آوری واحد و یا زا طریق لینک زیر به بخشنامه مربوطه دسترسی یابند .