دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

برگزاری جشنواره خوارزمی ۱۳۹۸

آخرین اخبار

طرح های برون دانشگاهی

«طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (تاپ)»

قابل توجه دانشجویان و اساتید دانشگاه برای ورود به واحدهای صنعتی و همکاری با این واحدها در قالب پژوهشی و... هرچه سریعتر در سامانه تاپ ثبت نام کنید.
ابلاغ فراخوان طرح های تحقیقاتی و فناورانه دانشجویی زمستان ۹۸– (فطرت)
ابلاغ فراخوان طرح های تحقیقاتی و فناورانه دانشجویی زمستان ۹۸– (فطرت)

ابلاغ فراخوان طرح های تحقیقاتی و فناورانه دانشجویی زمستان ۹۸– (فطرت)

آیین نامه حمایت از پایان نامه های رضوی

آیین نامه حمایت از پایان نامه های رضوی

حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور

حمایت بنیاد ملی نخبگان از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان در موضوعات مرتبط با اجتماع و نظام نخبگانی کشور

برنامه هفته پژوهش ۱۳۹۸
هفته پژوهش ۱۳۹۸

برنامه هفته پژوهش ۱۳۹۸