دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

دوره های آموزشی برون دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

دوره های آموزشی معاونت پژوهش و فناوری
 • اطلاعیه مهم: تاریخ برگزاری دوره ها: 1- اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا: 7 و 8 اسفند 98 2- اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازی: 1 و 2 اسفند 98 3- نشانگرهای مولکولی و ارزیابی تنوع ژنتیکی : 1 و 2 اسفند
  0
 • نام دوره*فقط یکی انتخاب کنید
  اصول کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا
  اصول کاربرد کروماتوگرافی گازی
  نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی
  1
 • 2
 • نام*
  3
 • نام خانوادگی*
  4
 • نام پدر*
  5
 • شماره شناسنامه*
  6
 • کد ملی*
  7
 • تاریخ تولد*
  8
 • محل تولد*
  9
 • ایمیل*آدرس صحیح ایمیل
  10
 • شماره تلفن همراه*
  11
 • شهرمحل خدمت*
  12
 • نحوه ارتباط با دانشگاه*یکی را انتخاب کنید
  عضو هیات علمی
  کارشناس آزمایشگاه
  دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی
  دانشجوی سایر دانشگاه ها
  سایر سازمان ها
  13
 • تصویر رسید پرداختی*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   14
  • آدرس کامل پستی*
   15
  • از متقاضیان دوره تقاضا می شود با توجه به راهنمای زیر نسبت به پرداخت هزینه اقدام فرمایند. شماره حساب : 0106002081002 شناسه واریز: 99887218 نزد بانک ملی به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان هزینه دوره ها: 4000000 ریال * در قسمت توضیحات پرداختی نام دوره را مشخص فرمائید.
   16