نمایش بر اساس 
 فرم بازدید انجمن های علمی ،ادبی و هنری
سه شنبه 7 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم برگزاری همایش های داخلی و سمینار ( انجمن های علمی )
يکشنبه 25 مهر 1395
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای استان کرمان سال 95
يکشنبه 18 مهر 1395
دانلود فایل پیوست
 اولویت های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 95
چهارشنبه 7 مهر 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم پیشنهاد طرح پژوهشی انجمن های علمی، ادبی و هنری
يکشنبه 27 تير 1395
دانلود فایل پیوست
 فهرست اولویت های پژوهشی سال 95 اداره کل زندان ها
چهارشنبه 5 خرداد 1395
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهشی کارگروه مشترک همکاری های پژوهشی کشاورزی استان کرمان
سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهش شرکت ملی گاز ایران
شنبه 4 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 پرسشنامه پیشنهاد پروژه پیشنهادی شرکت ملی گاز ایران
شنبه 4 ارديبهشت 1395
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست شرکت در مسابقات داخل کشور
سه شنبه 18 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان کرمان
يکشنبه 9 اسفند 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست برگزاری جشنواره، سمینار،مسابقات
يکشنبه 18 بهمن 1394
دانلود فایل پیوست
 متمم شیوه نامه انجمن های علمی دانشجویی
يکشنبه 18 بهمن 1394
دانلود فایل پیوست
 شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی ، ادبی و هنری
يکشنبه 18 بهمن 1394
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمان سال 94
شنبه 17 بهمن 1394
دانلود فایل پیوست
 مدیریت اطلاعات علمی و سازماندهی پژوهش با نرم افزار Citavi
شنبه 3 بهمن 1394
 تیپ قرارداد فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و سایر مؤسسات
سه شنبه 29 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 اولویت های تحقیقاتی مصوب شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان سال94
سه شنبه 29 دى 1394
 نحوه نگارش گزارش پایانی طرح های تحقیقاتی
يکشنبه 20 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام پیشرفت فیزیکی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی
این فرم بایستی پس از شروع طرح در دوره های تعریف شده در پروپوزال تکمیل و به این معاونت ارسال گردد.
يکشنبه 20 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهشی معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی
سه شنبه 15 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
يکشنبه 13 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهشی سازمان زندان ها سال 1394
دوشنبه 7 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان
دوشنبه 30 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 تفاهم نامه اداره تعاون و سازمان مرکزی
شنبه 7 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهشی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
يکشنبه 17 آبان 1394
 سامانه تحقیقات برق
يکشنبه 1 آذر 1394
 فرم قرارداد طرح برون دانشگاهی
يکشنبه 17 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 مراحل اجرایی طرح برون دانشگاهی
يکشنبه 17 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست برگزاری مسابقات علمی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 طرح نامه برگزاری مسابقات علمی- پژوهشی و شرکت در مسابقات خارج از کشور
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم پرداخت هزینه های شرکت تیم های دانشجویی در مسابقات داخلی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم داوری طرح شرکت در مسابقات علمی- پژوهشی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست شرکت در مسابقات خارج از کشور
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم گزارش مالی شرکت در مسابقات خارج از کشور
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم گزارش مالی شرکت در مسابقات داخل کشور
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 دفترچه گزارش کارآموزی
يکشنبه 10 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 راهنمای گزارش نویسی و ارسال
دوشنبه 4 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 نامه اعلام ناتمامی کارآموزی
دوشنبه 4 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست صدور معرفی کارآموزی
دوشنبه 4 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 نمودار مراحل انجام کارآموزی
دوشنبه 4 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 راهنمای استفاده از سایت EBSCO
يکشنبه 3 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 اولویت های پژوهشی دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مواد مخدر سال 1394
شنبه 25 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست کارگاه پژوهشی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم قرارداد طرح برون دانشگاهی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اطلاعات جهت ثبت همایش
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران
سه شنبه 21 مهر 1394
 آیین نامه برگزاری کارگاه های علمی- پژوهشی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه برگزاری همایش های علمی- پژوهشی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
1 2
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :