نمایش بر اساس 
 تفاهم نامه اداره تعاون و سازمان مرکزی
شنبه 7 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 تفاهم نامه همکاری معاونت امور تعاون وزارت کار و رفاه اجتماعی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 تفاهم نامه همکاری وزارت دفاع و دانشگاه آزاد اسلامی
چهارشنبه 25 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 تفاهم نامه همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای و دانشگاه آزاد اسلامی
چهارشنبه 25 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 تفاهم‌نامه همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان
چهارشنبه 25 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 تفاهم نامه پژوهشی با استادان راهنمای خارج از دانشگاه آزاد اسلامی
چهارشنبه 25 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و شرکت صنایع آموزشی
چهارشنبه 25 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 تفاهم نامه همکاری سازمان بازرسی کل کشور و دانشگاه آزاد اسلامی
چهارشنبه 25 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :