نمایش بر اساس 
 تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان
دوشنبه 30 آذر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه پشتیبانی و تشویق از ثبت اختراعات دانشجویان و استادان دانشگاههای ایران
سه شنبه 21 مهر 1394
 آیین نامه برگزاری کارگاه های علمی- پژوهشی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه برگزاری همایش های علمی- پژوهشی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه برگزاری مسابقات علمی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 کارآموزی
سه شنبه 21 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :