نمایش بر اساس 
 تیپ قرارداد فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و سایر مؤسسات
سه شنبه 29 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 نحوه نگارش گزارش پایانی طرح های تحقیقاتی
يکشنبه 20 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم اعلام پیشرفت فیزیکی طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی
این فرم بایستی پس از شروع طرح در دوره های تعریف شده در پروپوزال تکمیل و به این معاونت ارسال گردد.
يکشنبه 20 دى 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم قرارداد طرح برون دانشگاهی
يکشنبه 17 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 مراحل اجرایی طرح برون دانشگاهی
يکشنبه 17 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :