دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اخبار

طرح کیمیا کالج

دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارتقاء ، آگاهی ، دانش و مهارت علاقمندان به فعایت در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و نهادهای فعال درا کوسیستم نوآوری و فناوری کشور اقدام به برگزاری دوره کیمیا نموده است.....

ادامه مطلب

مسابقات ملی طراحی و ساخت سامانه های پرتاب افقی

مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوا فضا- دانشگاه مالک اشتر در راستای جذب ایده های خلاق در زمینه " سامانه پرتاب افقی دوش پرتاب" اقدام به برگزاری مسابقه ملی « طراحی و ساخت سامانه های پرتاب افقی» در آبان ماه ۹۶ نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت مسابقات مراجعه فرمایید. www.iran-compet.ir

ادامه مطلب