دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اخبار

هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی، به میزبانی واحد نجف آباد
فراخوان هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی، به میزبانی واحد نجف آباد

هفتمین جشنواره مخترعان، مبتکران و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی، به میزبانی واحد نجف آباد

دانشگاه آزاد اسلامی طی سالها اخیر ، سلسله جشنواره های مخترعان ، مبتکران و نوآوران را با مشارکت علمی و حمایتی دانشگاه های معتبر داخل و خارج از کشور و دیگر نهاد ها و مراکز علمی پژوهشی دولتی برگزار کرده است . برگزاری این جشنواره در راستای سیاست های رییس دانشگاه آزاد اسلامی یعنی حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم ( کارآفرین) است و بحث تجاری سازی نتایج اختراعات این جشنواره از اولویت های دانشگاه آزاد اسلامی به شمار می رود.

ادامه مطلب