دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

کارآموزی

روند جدید اخذ کارآموزی

تعداد بازدید:۱۷۹

روند جدید اخذ کارآموزی

  1. مراجعه به سایت دانشگاه www.iauk.ac.ir
  2. مراجعه به پورتال پژوهشی ( در بخش خدمات فناوری)
  3. تکمیل درخواست کارآموزی توسط دانشجو با استفاده از نام کاربردی و رمز عبور آموزشی خود
  4. پیگیری جهت تأیید توسط مدیر گروه مربوطه
  5. دریافت نامه نهایی از دبیرخانه اداری

یا از طریق لینک زیر:

ثبت کارآموزی

 

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

کلید واژه ها: کارآموزی


نظر شما :