دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

حمایت از طرح های علمی

حمایت از طرح های پژوهشی و آثار علمی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره)

تعداد بازدید:۱۹۰

کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای تحقق اهداف سازمان از طرح های پژوهشی و آثار علمی دانشجویان و اعضای محترم هیأت علمی مرتبط قصد حمایت دارد. لذا علاقمندان می توانند جهت دریافت بسته حمایتی به اصل اطلاعیه سازمان مراجعه فرمایند.

دریافت اطلاعیه

سایت دفتر مطالعات و پژوهش کمیته امداد امام خمینی (ره) 

کلید واژه ها: حمایت مالی طرح های پژوهشی


نظر شما :