دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تمدید تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و شهرداری کرمان

تمدیدتفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و شهرداری کرمان

تعداد بازدید:۴۱
تفاهم نامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و شهرداری کرمان با پیگیری های مرکز تحقیقات ایمن سازی مواد غذایی و کشاورزی بمنظور پیشبرد امور پژوهشی و افزایش همکاری های علمی-پژوهشی تا سال ۱۴۰۴ تمدید گردید.

 لازم به ذکر است که در راستای تفاهم نامه قبلی نیز همکاری های علمی مناسبی بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و شهرداری کرمان انجام پذیرفته، که یکی از بارزترین این همکاری ها می توان به  پروژه « تدوین مدل مفهومی چگونگی مداخله در بافت های در برگیرنده گونه های متفاوت لایه ای تاریخی به منظور طراحی شهری محور تاریخی قبه سبز کرمان» با مدیریت سرکار خانم دکتر فدایی از اعضاء هیأت علمی دانشکده معماری  اشاره نمود.

امید آنکه با توجه به رسالت در نظر گرفته شده برای دانشگاه آزاد اسلامی در راستای حل مشکلات جامعه شاهد حضور سایر همکاران مستعد هیأت علمی در این عرصه باشیم.

دریافت تفاهم نامه

کلید واژه ها: تفاهم نامه شهرداری کرمان طرح های برون دانشگاهی


نظر شما :