دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اخبار

طرح کیمیا کالج

دانشگاه صنعتی شریف در راستای ارتقاء ، آگاهی ، دانش و مهارت علاقمندان به فعایت در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان و نهادهای فعال درا کوسیستم نوآوری و فناوری کشور اقدام به برگزاری دوره کیمیا نموده است.....

ادامه مطلب
کسب مقام نخست در لیگ ربات های صنعتی مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۷
کسب مقام نخست در لیگ ربات های صنعتی در دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۷

کسب مقام نخست در لیگ ربات های صنعتی مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۷

تیم AceIAUK دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۷ که در محل نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۸ فروردین ماه ۹۶ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار گردید.....

ادامه مطلب