دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

اخبار

کسب مقام نخست در لیگ ربات های صنعتی مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۷
کسب مقام نخست در لیگ ربات های صنعتی در دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۷

کسب مقام نخست در لیگ ربات های صنعتی مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۷

تیم AceIAUK دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در دوازدهمین دوره مسابقات بین المللی ایران اپن ۲۰۱۷ که در محل نمایشگاه بین المللی تهران از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۸ فروردین ماه ۹۶ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین برگزار گردید.....

ادامه مطلب
اختراع، اکتشاف

انتخاب پارک علم و فناوری استان کرمان

پارک علم و فناوری استان کرمان به عنوان مرجع منطقه ای در حوزه وظایف قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بمنظور ارزیابی و تأیید اختراعات ، اکتشافات و نوآوریها انتخاب گردید.

ادامه مطلب