دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

صفحات مرتبط

کارگاه های پژوهشی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در نظر دارد با هدف آشنایی و ارتقای سطح علمی کارکنان آزمایشگاهی، دانشجویان و افراد علاقمند کارگاه آموزشی با عناوین زیر برگزار می کند:

1- اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا: تاریخ برگزاری 7 و 8 اسفند

2- اصول و کاربرد کروماتوگرافی گازی GC : تاریخ برگزاری 1 و 2 اسفند

3- نشانگرهای مولکولی در ارزیابی تنوع ژنتیکی : تاریخ برگزاری 1 و 2 اسفند

 

از این رو خواهشمند است با توجه به محدودیت ظرفیت نسبت به تکمیل و ارسال فرم ثبت نام جهت شرکت در کارگاههای مذکور اقدام فرمائید.

لینک ثبت نام

کلید واژه ها: کارگاه های برون دانشگاهی ساها HPLC