دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

صفحات مرتبط

  • - هفتمین جشنواره فرهیختگان

هفتمین جشنواره فرهیختگان

قابل توجه همکاران محترم هیأت علمی

با توجه به برگزاری هفتمین جشنواره فرهیختگان، خواهشمند است از همکاران محترمی که تمایل به شرکت در جشنواره مذکور را دارند، خواهشمند است پس از دانلود پیوست های زیر و مطالعه آن نسبت به تکمیل و تحویل مستندات بصورت فیزیکی و الکترونیکی در قالب cd حداکثر تا تاریخ 10 شهریور ماه 1398 به دفتر مدیر کل محترم پژوهشی اقدام فرمائید. لازم به ذکر است که به مدارک دریافتی پس از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پی نوشت 1: نسخه فیزیکی مستندات به ترتیب ذکر در پرسشنامه شماره گذاری و پیوست گردند.

پی نوشت 2: نسخه الکترونیکی مستندات نیز در پوشه های تفکیک شده بر اساس بخش های پرسشنامه قرار و شماره گذاری شوند.

پی نوشت 3: یک نسخه فشرده شده از تمامی فایل های ارائه شده شمال پرسش نامه و مستندات در قالب فایل Zip به پست الکترونیکی sanat-iauk@vatanmail.ir  ارسال گردد.

با سپاس

بخشنامه هفتمین جشنواره فرهیختگان

کلید واژه ها: جشنواره فرهیختگان پرسشنامه شاخص های ارزیابی