دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

صفحات مرتبط

مدیر ارتباط با صنعت

مدیر دفتر ارتباط با صنعت: فرهاد همایونفر

رشته تحصیلی: گیاهان زینتی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

کارشناسی ارشد مهندسی باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دانشجوی دکتری گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی:

  • مدیردفتر طرح، برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مسئول انجمن های علمی، ادبی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مشاور فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
  • مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

شماره تماس: ۳۱۳۲۱۷۷۱

آدرس پست الکترونیک: sanat-iauk@vatanmail.ir 

کانال اطلاع رسانی دفتر در تلگرام:

https://t.me/sanatiauk