دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

صفحات مرتبط

شرح وظایف مدیریت

- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها به منظور تخصیص سهمیه‌ها و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان.
- اطلاع رسانی برای برگزاری سمینارها، نمایشگاه‌ها و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی.
- انجام امور برگزاری نمایشگاه‌ها و ارائه دستاوردهای واحد طبق برنامه‌های تعیین شده.
- تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و مراکز صنعتی.
- ایجاد بانک اطلاعاتی از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه و صنایع
- کنترل، نظارت و پیگیری امور مربوط به عقد قرارداد و جذب پروژه‌های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی فی‌مابین دانشگاه و صنعت.
- دریافت فهرست اولویت‌های عناوین پروژه‌های تحقیقاتی از مراکز صنعتی و تحقیقاتی و ارائه به دانشکده‌های تابعه.
- دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع به منظور بازدید و آشنایی با امکانات واحد.
- تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه‌ای اساتید و نیروهای فنی شاغل در دانشگاه.
- پیگیری برای امور انعقاد تفاهم‌نامه‌های کلی با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر مراکز تحقیقاتی یا صنعتی.
- نظارت و کنترل بر انجام امور مربوط به پروژه های درون و برون دانشگاهی.
- ارائه مشاوره به دانشجویان به منظور انتخاب عناوین پروژه‌های تحقیقاتی برای اجرای پایان‌نامه‌ها یا رساله‌ها، متناسب با رشته و گرایش تحصیلی و همچنین ارائه راهنمایی‌های لازم به منظور نحوه حمایت‌های ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه.