دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۰ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم پیشنهاد طرح برون دانشگاهی ( فرم صفر)طرح های برون دانشگاهی
فرم بازدید انجمن های علمی ،ادبی و هنریانجمن های علمی،ادبی و هنری دانشجویی
فرم برگزاری همایش های داخلی و سمینار ( انجمن های علمی )انجمن های علمی،ادبی و هنری دانشجویی
اولویت های پژوهشی شرکت آب منطقه ای استان کرمان سال 95اولویت های پژوهشی
اولویت های ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 95اولویت های پژوهشی
فهرست اولویت های پژوهشی سال 95 اداره کل زندان هااولویت های پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشی انجمن های علمی، ادبی و هنریانجمن های علمی،ادبی و هنری دانشجویی
اولویت های پژوهشی کارگروه مشترک همکاری های پژوهشی کشاورزی استان کرماناولویت های پژوهشی
پرسشنامه پیشنهاد پروژه پیشنهادی شرکت ملی گاز ایرانفرم ها
اولویت های پژوهش شرکت ملی گاز ایراناولویت های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری جشنواره، سمینار،مسابقاتفرم ها
متمم شیوه نامه انجمن های علمی دانشجوییانجمن های علمی،ادبی و هنری دانشجویی
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی ، ادبی و هنریانجمن های علمی،ادبی و هنری دانشجویی
اولویت های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمان سال 94اولویت های پژوهشی
اولویت های پژوهشی اداره کل بهزیستی استان کرماناولویت های پژوهشی
فرم درخواست شرکت در مسابقات داخل کشورمسابقات علمی
مدیریت اطلاعات علمی و سازماندهی پژوهش با نرم افزار Citaviکارگاه ها(تنظیم نشده)
تیپ قرارداد فی مابین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان و سایر مؤسساتطرح های برون دانشگاهی
اولویت های تحقیقاتی مصوب شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان سال94اولویت های پژوهشی(تنظیم نشده)
نحوه نگارش گزارش پایانی طرح های تحقیقاتیطرح های برون دانشگاهی