دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مطالب مرتبط با کلید واژه " ساها "


کارگاه های پژوهشی

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در نظر دارد با هدف آشنایی و ارتقای سطح علمی کارکنان آزمایشگاهی، دانشجویان و افراد علاقمند کارگاه آموزشی با عناوین زیر برگزار می کند: 1- اصول و کاربرد کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا: تاریخ برگزاری 7 ...